Šengenas valstis

Šengenas valstis sastāv no 26 Eiropas valstīm, kas ir atcēlušas jebkādu robežkontroli uz savām robežām. Šengenas zona tika izveidota, lai ļautu cilvēkiem brīvi pārvietoties starp parakstītājvalstīm. Šengenas valstis uztur atvērtas robežas starp tām un stingrāku robežkontroli ar valstīm, kas nav Šengenas valstis.

Šengenas valstis pasaulē

26 Eiropas valstis, kas veido Šengenas valstis, ir Vācija, Francija, Itālija, Spānija, Polija, Nīderlande, Beļģija, Grieķija, Portugāle, Čehija, Ungārija, Austrija, Šveice, Dānija, Slovākija, Somija, Norvēģija, Lietuva, Latvija, Slovēnija, Igaunija, Luksemburga, Malta, Islande un Lihtenšteina.

Šengenas valstu vēsture

Pirms Šengenas sadarbības 1984. gadā tika parakstīts Saarbrücken nolīgums starp Franciju un Vāciju, kas ļāva pakāpeniski atcelt pārbaudes un brīvu cilvēku un preču apriti starp savām abpusējām robežām. Pēc tam Šengenas līgums tika parakstīts 1985. gadā starp Franciju, Vāciju un Beniluksa valstīm, proti, Nīderlandi, Beļģiju un Luksemburgu. Šengenas nosaukums attiecas uz Šengenas pilsētu Luksemburgā, kur nolīgums tika parakstīts. Vienošanās mērķis bija atcelt muitas pārbaudes pie savstarpējām robežām atbilstīgi atbilstošas ​​kontroles nodrošināšanai to ārējās robežās.

1990. gadā parakstītāji apstiprināja savu nodomu atcelt pārbaudes pie iekšējām robežām, parakstot Šengenas īstenošanas konvenciju. Pamatojoties uz savstarpējo vīzu politiku, Šengenas zona tika nodibināta 1995. gada 26. martā. No tā brīža robežšķērsošanas punkti tika izņemti starp dalībvalstīm. Citas Eiropas valstis pievienojās sadarbībai, un tā tika iekļauta Eiropas Savienības sistēmā ar 1999. gada Amsterdamas līgumu.

Šengenas dalība

Šengenas integrācija ar Eiropas Savienību bija nozīmīgs pagrieziena punkts organizācijā. Pašlaik visas Eiropas Savienības valstis, kurām nav atteikuma, saskaņā ar ES tiesību aktiem ir juridiski saistītas ar pievienošanos Šengenas zonai pēc tehnisko prasību izpildes. Valstij Eiropas Savienībā, kas vēlas pievienoties Šengenas zonai, ir jābūt lielām spējām efektīvi regulēt savas robežas. Šādai valstij ir jāievieš arī informācijas un datu apmaiņas sistēmas, kas vajadzīgas, lai aktīvi piedalītos Šengenas zonā. Eiropas valstis, kas šobrīd nav Šengenas zonā, ir Apvienotā Karaliste un Īrija, atsakoties no izvēles, un Rumānija, Bulgārija, Kipra un Horvātija, kas vēl neatbilst tehniskajām prasībām.

Iekšējo robežu regulēšana

Iekšējās robežas regulē Šengenas Informācijas sistēma (SIS), kas ļauj reālajā laikā sazināties starp Šengenas valstīm. Ir arī lieliska policijas koordinācija starp Šengenas valstīm, lai uzraudzītu cilvēku un preču kustību. Lielākajai daļai Šengenas zonas lidostu ir dažādi termināļi, lai Šengenas pilsoņi un nepilsoņi varētu vieglāk regulēt.

Noteikumi un noteikumi par ceļošanu starp Šengenas valstīm

Šengenas zonas iedzīvotāji bez vīzas ceļo starp dalībvalstīm. Tomēr lielākā daļa trešo valstu pilsoņu pieprasa Šengenas vīzu, lai brīvi ceļotu starp valstīm. Šengenas valstis izstrādā to valstu sarakstu, kuru pilsoņiem ir jāsaņem vīza, lai ceļotu apgabalā. Atkarībā no piešķirtās atļaujas veida ceļotāji ar Šengenas vīzu no vienas valsts var izmantot atļauju citā Šengenas valstī uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas. Šengenas valstīm ir atļauts atjaunot iekšējo robežu pārbaudes, ja valsts drošība prasa šādu rīcību.

Šengenas valstis

RangsValsts(km²)Populācija
1Vācija357, 05081, 799, 600
2Francija551, 69563, 929, 000
3Itālija301, 31860, 681, 514
4Spānija510 00046, 030, 109
5Polija312 68338, 186, 860
6Nīderlande41, 52616, 703, 700
7Beļģija30, 52811, 007, 020
8Grieķija131, 99010, 815, 197
9Portugāle92, 39110, 647, 763
10Čehu Republika78, 86610, 535, 811
11Ungārija93, 0309, 979, 000
12Zviedrija449, 9649, 415, 570
13Austrija83, 8718, 414, 638
14Šveice41, 2857, 866, 500
15Dānija43 0945, 564, 219
16Slovākija49, 0375, 440, 078
17Somija338, 1455, 391, 700
18Norvēģija385, 1555, 063, 709
19Lietuva65, 3003, 207, 060
20Latvija64, 5892, 245, 357
21Slovēnija20, 2732, 048, 951
22Igaunija45, 3381, 340, 194
23Luksemburga2, 586511 840
24Malta316417, 608
25Islande103, 000318, 452
26Lihtenšteina16036, 010