Kas ir zaļie atkritumi?

Zaļie atkritumi ir termins, kas tika radīts, lai apzīmētu organiskos atkritumus, kas var sadalīties un kam ir augsta slāpekļa koncentrācija. Atkritumus parasti sauc arī par bioloģiskiem atkritumiem. Daži no materiāliem, kas veido zaļos atkritumus, ietver lapas, zāles izgriezumus un virtuves atkritumus. Tomēr vairāki priekšmeti, piemēram, siens un žāvētas lapas, netiek uzskatīti par zaļiem atkritumiem, jo ​​tiem ir augstāka oglekļa koncentrācija nekā slāpeklim. Pētījumi liecina, ka cilvēka darbība ir galvenais zaļo atkritumu avots ar tādām valstīm kā Amerikas Savienotās Valstis, Ķīna un Apvienotā Karaliste, kas ir daži no galvenajiem šādu atkritumu ražotājiem.

Zaļo atkritumu savākšana

Dažās jomās valdība aktīvi iesaistās zaļo atkritumu savākšanā un apsaimniekošanā citos reģionos; privātā nozare ir vairāk iesaistīta atkritumu savākšanā un apsaimniekošanā. Pilsētās tas ir pazīstams kā kompostēšana. Apvienotajā Karalistē vietējās kopienas aktīvi piedalās bioloģisko atkritumu savākšanā un pārstrādē. Programmu mērķis ir samazināt bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzumu valsts atkritumu poligonos. Programmas ietvaros kopienām tiek nodrošināta vieta, kur izgāzt savus bioloģiskos atkritumus, kurus vēlāk iztukšo un attīra. Pēc tam lielākā daļa atkritumu, kas tiek savākti procesā, tiek pārstrādāti.

Zaļo atkritumu izmantošana

Zaļie atkritumi ir ļoti svarīgi, jo tos var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, atjaunojamās enerģijas ražošanai, augsnes apstrādei un notekūdeņu novadīšanai.

Ražoti augsnes virskārtas

Viens no svarīgākajiem zaļo atkritumu izmantošanas veidiem ir ražoto augsnes virskārtu izstrāde. Zaļie atkritumi tiek sajaukti ar rūpnieciskajiem atkritumiem, piemēram, ogļu putekļiem un lidojumu pelniem, lai ražotu augsnes virskārtu. Kad zaļie atkritumi sadalās, tas rada barības vielas, kas ir būtiskas kultūrām. Zaļie atkritumi, jo īpaši tās koksnes komponenti, ir ļoti svarīgi, jo tie palielina saražotā augsnes virskārtas daudzumu. Izgatavotās augsnes virskārtas ir būtiskas, jo tās palielina regulāro solu ūdens aiztures spēju un ievieš minerālus augsnē.

Notekūdeņu likvidēšana

Zaļos atkritumus var izmantot arī notekūdeņu savākšanā. Dažās notekūdeņu savākšanas iekārtās notekūdeņi tiek sajaukti ar zaļajiem atkritumiem, kas tiek kompostēti. Viena no galvenajām procesa priekšrocībām ir tā, ka tas noved pie piesārņojošo vielu un patogēnu, kas bija notekūdeņos, likvidēšanas, padarot to drošāku. Dažos gadījumos kopproduktu atliekas izmanto lauksaimniecības nozarē. Šis process ir saistīts ar katru gadu dempinga un sadedzināto notekūdeņu daudzuma samazināšanos, kā arī atkritumu poligonos izgāztā atkritumu daudzuma samazināšanos.

Atjaunojamās enerģijas avots

Viens no svarīgākajiem zaļo atkritumu izmantošanas veidiem ir tas, ka to izmanto biogāzes ražošanā. Kad daļa no zaļajiem atkritumiem sadalās, tā ražo celulozes etanolu, kas ir svarīga biodegviela. Biogāzes izmantošana samazina atkarību no naftas gāzēm.

Zaļo atkritumu pārstrādes priekšrocības

Zaļo atkritumu pārstrāde ir būtiska darbība, jo tā var palīdzēt samazināt siltumnīcefekta gāzu skaitu vidē. Zaļo atkritumu otrreizējā pārstrāde samazina arī izgāztuves poligonos.