Kas ir saules uzliesmojums?

Saules uzliesmojumu var vienkārši definēt kā pēkšņu un spēcīgu starojuma pārrāvumu vai emisiju, kas notiek, kad tiek atbrīvota saules atmosfērā radītā magnētiskā enerģija. Saules sistēmās saules signālraķetēm nav vienādas sprādzienbīstamības ziņā. Kā novēroja cilvēka acs, saules uzliesmojumi tiek novēroti kā spilgti plankumi uz saules, kas var ilgt no dažām minūtēm līdz vairākām stundām. Pirmais reģistrētais saules uzliesmojums 1859. gada 1. septembrī bija divi zinātnieki, ko sauca Richard Hodgson un Richard Carrington.

Saules uzliesmojumu cēloņi

Saules uzliesmojumi notiek aktīvajās zonās ap saules stariem. Saules plankums attiecas uz īslaicīgu parādību saules fotosfērā, ko novēro kā vietu, kas ir tumšāka par apkārtējām teritorijām. Sunspot ir zemāka virsmas temperatūra, kas ir magnētiskā lauka rezultāts. Pēkšņa magnētiskās enerģijas atbrīvošana ir tas, kas galu galā piešķir tik daudz enerģijas. Saules uzliesmojuma emitēto enerģiju var pielīdzināt enerģijai, ko rada miljoniem 100 megatonu ūdeņraža bumbas, kas vienlaicīgi iziet.

Uzliesmojumus izraisa mijiedarbība starp ātri kustīgām uzlādētām daļiņām (piemēram, elektroniem) un plazmas vidē saules atmosfērā. Ātri kustīgās uzlādētās daļiņas rodas magnētiskās plūsmas pārneses rezultātā, ko sauc arī par magnētisko savienojumu. Šī magnētiskā savienojuma parādība ir tas, kas galu galā izraisa pēkšņu enerģijas pārrāvumu, kas paātrina daļiņas. Rezultātā pārsprāgt var paplašināties uz āru, radot koronāro masas izlādi. Saules uzliesmojumu avots ir labi zināms, bet mehānismi, kas ir iesaistīti enerģijas pārveidošanā no magnētiskās uz kinētisko, vēl nav zināmi.

Notikumi un sekas

Saules uzliesmojumu rašanās biežums arī nav zināms, jo tas mainās. Kad saule ir “aktīva”, dienā var būt vairāki uzliesmojumi. No otras puses, periodi, kad saule ir „klusa”, iztulko mazāk nekā vienu uzliesmojumu nedēļā. Saules uzliesmojuma izmēri arī atšķiras. Mazāki uzliesmojumi ir biežāki nekā lielāki saules signāli.

Lai gan lielākā daļa starojuma, ko izplūst uzliesmojums, cilvēks neuztver bez pienācīgas ekipējuma, var rasties uzliesmojuma ietekme. Ietekme ir redzama, kad rentgenstari un citas radiācijas ietekmē planētas jonosfēru, izraisot tāldarbības sakaru pakalpojumu traucējumus.

2012. gada 3. jūlijs iezīmēja dienu, kad masu, potenciāli kaitējošu, saules uzliesmojumu izraisīja šaura zeme. Uzliesmojums bija tik liels, ka tas tika aprakstīts kā saules vētra. Dati joprojām ir neskaidri, bet NASA ir noteikusi 12% līdzīgu notikumu, kas notiks laikā no 2012. līdz 2022. gadam.

Vai no Zemes var redzēt saules uzliesmojumus?

Tādi uzliesmojumi ietekmē visus saules atmosfēras slāņus, proti, koronu, hromosfēru un fotosfēru. Saules uzliesmojuma rezultāts ir tāds, ka tiek radīts starojums, kas aptver visus elektromagnētiskā spektra viļņu garumus. Radītais starojums ietver radio viļņus, gamma starus un vairākus citus, kurus nevar uztvert neapbruņotu aci. Šī iemesla dēļ vairāki saules uzliesmojumi iziet cilvēkus, ja viņi nekad nav pamanījuši, ja vien viņiem nav specializētas iekārtas.