Kas ir Angolas valūta?

Angolas kwanza ir Angolas oficiālā valūta. Simbols kwanza ir Kz un tās valūtas kods ir AOA. Kopš 1977. gada četrās dažādās valūtās ir izmantots nosaukums kwanza. Pašreizējā Angolas kwanza tika ieviesta 1999. gadā kā aizstājējs kwanza reajustado, kuram bija AOR valūtas kods. Valūta ir sadalīta 100 centu denominācijās. Angolas kwanza pārvalda un izsniedz Bolas National de Angola (Angolas Nacionālā banka). Eiro ir maz pieņemts valstī, bet ASV dolārus bieži izmanto ceļotāji. Pašlaik Angolas kwanzas maiņas kurss ir vienāds ar 0, 00602585 ASV dolāru.

Angolas Kwanzas evolūcija

Pēc Angolas neatkarības atgūšanas 1977. gadā tika ieviesta pirmā kwanza, lai nomainītu escudo par. Šī pirmā kwanza tika sadalīta 100 Iwei, un tai bija AOK valūtas kods. Emitētās monētas neietvēra kalšanas gadu, bet bija “11 de Novembre de 1975”, lai atzīmētu valsts neatkarības datumu. Monētas tika ražotas 10, 5, 2, 1 un 50 Iwei nominālvērtībās. 1978. gadā valstī tika ievestas 20 kwanza monētas, bet 1979. gadā tās tika pārtrauktas. 1977. gadā Angolas Valsts banka ieviesa “DE DEVEMBRO DE 1975” banknotes ar 1000, 500, 100, 50 un 20 kwanzas nominālvērtībām. . Tomēr gadā, kas sekoja 20 kwanza banknotei, tika aizstāta monēta.

Novo Kwanza

Novo kwanza tika ieviesta Angolā 1990. gadā, un tai bija AON valūtas kods. Neskatoties uz novo kwanza, kas aizstāj pirmo kwanza, valsts pilsoņi varēja apmainīties tikai ar 5% no visām jaunajām valūtām, un atlikušo daļu bija jāapmaina pret valsts vērtspapīriem. Tā rezultātā novo kwanza cieta augstu inflāciju. Novo kwanza tika izsniegta tikai banknošu veidā. Tiek uzskatīts, ka pirmās novo kwanza piezīmes bija iepriekš uzdrukāto parādzīmju virsdrukas 5000, 1000, 500 un 50 nominālvērtībās, lai gan tas nekad nav ticis apstiprināts. Termins "novo" tika izslēgts no regulāru banknošu emisijas par 500 000, 100 000, 50 000, 10 000, 5000, 1000, 500 un 100 kwanzas.

Kwanza Reajustado

Kwanza reajustado, kura valūtas kods bija AOR, tika ieviests Angolā 1995. gadā. Valūta aizstāja novo kwanza ar likmi 1000 līdz 1. Nekad netika emitētas monētas, ņemot vērā valstī pastāvošās inflācijas problēmas. Tā kā vecā kwanza vērtība ir zema, kwanza reajustado piezīmju mazākais jautājums bija 1000 nominālvērtības, pārējais - 5 000 000, 1 000 000, 500 000, 100 000, 50 000, 10 000 un 5000 kwanzas.

Pašreizējā Kwanza

Angolas pašreizējā oficiālā valūta ir otrā kwanza, kuras kods ir AOA; tā tika ieviesta valstī 1999. gadā. Ar likmi 1, 000 000 līdz 1 kwanza aizstāja kwanza reajustado. Kwanza valūtas ieviešana noveda pie monētu atkārtotas ieviešanas, kas sadalītas 100 centimās. Pašlaik kwanza vērtība ir stabila, neskatoties uz valūtu, kas cieš no augstas inflācijas. Laikā no 2012. līdz 2014. gadam valstī tika ieviestas jaunas monētas 20, 10, 5 un 1 kwanzas nominālvērtībā kopā ar 50 centimām. 2013. gada 22. martā Angolas Valsts banka izsniedza jaunu banknošu sēriju 500, 200, 100 un 50 kwanzas nominālvērtībās. Tā paša gada maijā tika izsniegtas 5000, 2000 un 1000 kwanzas nominālvērtības. Banka 2017. gadā arī izsniedza banknotes 10 un 5 kwanzas nominālvērtībās, bet kā daļu no 2012. gadā pirmo reizi ieviesto banknošu ģimenes.