Kāda bija Bamako konvencijas nozīme?

Āfrikas valstis pieņēma Bamako konvenciju, lai aizliegtu bīstamu materiālu importu un pārrobežu pārvietošanos. Tas tika ierosināts 1991. gada 30. janvārī un pieņemts 1999. gada 10. martā. Konvencijas vispārējais mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību, samazinot bīstamību, ko rada bīstamu materiālu nepareiza apstrāde. To pieņēma tikai ĀS locekļi. Āfrikas valstis ratificēja šo konvenciju pēc tam, kad Bāzeles Konvencija nav aizsargājusi Āfrikas valstis no bīstamajiem atkritumiem. Viens no galvenajiem gadījumiem, kas izraisīja konvenciju, ir toksisku ķīmisko vielu ievešana 1987. gadā no Itālijas pēc tam, kad Itālijas uzņēmumi Ecomar un Jelly Wax vilināja nigēriešus ar $ 100 ikmēneša stipendiju ķīmisko vielu uzglabāšanai.

Kas ir Konvencijas mērķis?

Bamako konvencijas mērķis ir:

  • Ierobežot radioaktīvo un bīstamo importu Āfrikā
  • Kontrolējiet materiālu pārrobežu pārvietošanos jau kontinentā
  • Aizliegt jebkāda veida bīstamo atkritumu dempingu vai sadedzināšanu jūrā, okeānā vai iekšzemes ūdeņos.
  • Veicināt tīrāku un drošāku atkritumu emisiju ražošanu
  • Noteikt piesardzības pasākumus toksisko atkritumu likvidēšanai.

Kādi atkritumi ir ietverti Konvencijā?

Bamako konvencija attiecas uz dažādiem bīstamiem atkritumiem, kas pārsniedz Bāzeles konvencijas darbības. Papildus radioaktīvajiem materiāliem konvencijā ir uzskaitīti visi materiāli ar bīstamām īpašībām un to sastāvā esošie produkti. Tas attiecas arī uz bīstamo atkritumu definīciju un uzskata, ka atkritumi ir bīstami un bīstami.

Valstu pienākums

Visiem ĀS dalībniekiem ir jāaizliedz radioaktīvo un bīstamo atkritumu imports, kā arī to apglabāšana okeānos un iekšzemes ūdensobjektos. Valstīm ir arī jāsamazina šo atkritumu pārrobežu kustība un jāiegūst valsts piekrišana, ja tai jāpārvadā caur to.

Bamako konvencijas ekonomiskie un sociālie ieguvumi

Konvencija paredz efektīvus pasākumus, lai kontrolētu Rietumu valstu atkritumu izmešanu uz Āfriku. Tas arī aizliedz nereģistrētu un neatbilstošu preču dempingu no citiem kontinentiem, jo ​​īpaši no attīstītajām valstīm. Tas veicina tīrākus un mazāk toksiskus okeānus, aizliedzot bīstamu materiālu izgāšanu jūras gultnē.

Problēmas, ar kurām saskaras Konvencijas īstenošana

Konvencijai vēl nav jāsagatavo pirmā vispārējā sanāksme, un tai nav sekretariāta un līdzekļu. Lai gan tas pirmo reizi tika ierosināts 1991. gadā, daudz nav sasniegts un progress ir apstājies. Tajā nav kompetentas iestādes, lai pārraudzītu tās īstenošanu. Arī administratīvie trūkumi un iekšējie konflikti starp Āfrikas valstīm kavē tās īstenošanu.

Līgumi, kas saistīti ar Konvenciju

Konvencija ir līdzīga Bāzeles konvencijai, un to var pat uzskatīt par 11. panta nolīgumu. Atšķirība ir tā, ka Bamako konvencija koncentrējas uz Āfrikas valstīm un to ratificē tikai ĀS dalībvalstis. Noteikumi, kas aizliedz atkritumu izgāšanu okeānos, ir līdzīgi Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Londonas protokolam, bet tiesību akti, kas aizliedz bīstamu materiālu tirdzniecību, ir līdzīgi 1995. gada Bāzeles aizlieguma grozījumam.